Finançament d’adquisicions

Fons per a l’operació

La nostra inter­venció durant molts anys en la nego­ciació de crèdits ban­caris i finan­çament directe per a opera­cions corpo­ratives amb els principals operadors del mercat ens ha donat l’experiència i el coneixement per a gestionar que el finançament s’obtingui en els terminis adequats, per a permetre que el tancament de la transacció no es retardi.