360º visió integral

Creiem que l’assessorament legal de valor requereix una mica més que només conèixer i entendre la llei, la jurisprudència i les seves formalitats legals. Creiem que és essencial aconseguir un coneixement profund del negoci del client, els seus plans de creixement i expansió, les seves capacitats financeres, els riscos inherents a la seva activitat i els de l’operació. A més, aquest assessorament ha d’assenyalar altres potencials efectes “col·laterals” (v.g., implicacions laborals o fiscals) que puguin tenir un impacte significatiu en l’operació.