Termes i condicions d’ús

Informació

Doria Tölle & Associats SLP és un despatx d’advocats amb domicili a Barcelona (Espanya), Balmes 297, 3º 2ªB – 08006 Barcelona i NIF B-67289132, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 46583, foli 120, fulla 524575, inscripció 1a (d’ara endavant, “Doria Tölle”, “nosaltres” o “ens”).

Condicions generals d’ús

La utilització de la pàgina web www.doriatolle.com (la “Pàgina Web”) i totes les URLs, subdominis i directoris inclosos sota aquesta, així com els serveis o continguts que a través d’aquesta Pàgina Web es puguin obtenir, estan subjectes als termes recollits i detallats en aquests termes i condicions d’ús (els “Termes i Condicions d’Ús”), sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui necessitar l’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals. Per tant, si les consideracions detallades en aquests Termes i Condicions d’Ús no són de la seva conformitat, li preguem que no faci ús d’aquesta Pàgina Web, ja que qualsevol utilització que faci d’ella o dels serveis i continguts en ella inclosos, atribueix la condició d’usuari de la Pàgina Web (el “Usuari”) i implicarà l’acceptació els termes legals recollits en aquests Termes i Condicions d’Ús.

A causa de la pròpia naturalesa d’Internet i donada la possibilitat que l’Usuari pugui accedir a aquesta Pàgina Web des de qualsevol part del món, els continguts, així com els serveis que en general li oferim estan dirigits a clients que poden estar situats en qualsevol país. No obstant això, en sol·licitar la contractació de qualsevol tipus de serveis i continguts oferts, ens reservem el dret a rebutjar la prestació de serveis o l’enviament de continguts, en aquells casos que consideri oportú. Ens reservem així mateix el dret a realitzar canvis periòdicament en la Pàgina Web sense previ avís, a fi d’actualitzar, corregir, modificar, afegir, cancel·lar o eliminar els continguts o el disseny de la Pàgina Web. Pel fet que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits aquí.

Les condicions i termes d’utilització que es recullen en aquests Termes i Condicions d’Ús poden canviar, per la qual cosa l’Usuari haurà de revisar aquests termes quan visiti de nou la Pàgina Web o sol·liciti un nou servei. Així mateix, els Termes i Condicions d’Ús s’entendran sense perjudici de qualssevol altres condicions generals, i particulars, que regulen l’accés a béns i serveis concrets dins de la Pàgina Web i que hauran de ser acceptats per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la Pàgina Web, incloent, sense caràcter limitatiu, el disseny de la Pàgina Web, el seu codi font, logotips, imatges, marques i altres signes distintius (els “Continguts”), pertanyen als seus respectius autors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció similar, està totalment prohibida excepte autorització expressa per escrit del seu creador o propietari dels drets.

Cookies

La nostra Pàgina Web utilitza cookies tècniques pròpies i de tercers, necessàries per a identificar i gestionar la sessió del seu navegador. Les cookies són petits fitxers de dades que es descarreguen en el seu ordinador amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l’entitat responsable de la seva instal·lació. Les nostres cookies no poden danyar el seu equip i són necessàries per al bon funcionament de la nostra web.

En qualsevol cas, Vostè pot bloquejar o deshabilitar les cookies en la configuració del seu navegador, que permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d’alguna d’elles. El bloqueig o no acceptació de les cookies, pot limitar l’ús d’alguns serveis o continguts de la Pàgina Web.

Enllaços a pàgines de tercers

Des d’aquesta Pàgina Web, li proporcionem o podem proporcionar-li l’accés a altres pàgines web de tercers que considerem que poden ser del seu interès (les “Pàgines Enllaçades”). L’objecte d’aquests enllaços és merament facilitar la cerca dels recursos que li puguin interessar en Internet. No obstant això, aquestes Pàgines Enllaçades no ens pertanyen ni fem una revisió dels seus continguts, per això, no ens fem responsable d’aquests, del funcionament de la Pàgina Enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta.

Amb caràcter general, es prohibeix a tercers l’enllaç d’i cap a la Pàgina Web, a excepció d’aquells supòsits en els quals, expressament manifestem el contrari.

Frames o marcs

Prohibim expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o qualssevol altres Continguts de la Pàgina web.

Protecció de dades

El responsable del tractament i processament de les seves dades personals és Doria Tölle.

L’informem que les dades personals que ens faciliti voluntàriament a través dels diferents mitjans previstos a aquest efecte seran processats per a les següents finalitats: (i) per a identificar-li i poder contactar-li; (ii) quan estiguem autoritzats per a això, per a enviar-li informació, per qualsevol mitjà, sobre els nostres serveis, esdeveniments, seminaris, conferències i altres iniciatives promocionades per nosaltres; (iii) quan ens sigui sol·licitat, per a enviar-li nostres ressenyes o newsletters i altres publicacions legals de manera regular.

La base legal per a tractar les seves dades és el seu consentiment i, quan sigui aplicable, la relació contractual que ens uneixi amb Vostè.

Les dades que ens faciliti seran retinguts pel temps necessari per a assegurar el compliment de les nostres obligacions legals.

Els nostres proveïdors i subministradors de serveis amb els quals tinguem subscrits els acords oportuns podran tenir accés a les seves dades quan sigui necessari per a assegurar la nostra relació amb els contactes i clients. En qualsevol cas, s’adoptaran les necessàries mesures legals i organitzatives per a garantir la seguretat d’i l’accés a les dades.

D’acord amb el proveït en la legislació en vigor de protecció de dades, Vostè Pot revocar en qualsevol moment l’autorització concedida per al seu tractament i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i portabilitat, així com el seu dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals. Per a això, pot Vostè escriure’ns adjuntant una còpia del document que acrediti la seva identitat, enviant-nos un correu electrònic a l’adreça legal@doriatolle.com.

L’informem també del seu dret a formular una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Responsabilitats de l’Usuari

L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis de la Pàgina Web d’acord amb la Llei i amb els termes expressats en aquests Termes i Condicions d’Ús, sent responsable del seu ús correcte. L’Usuari que actuï contra la nostra imatge, bon nom o reputació, així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els Continguts de la Pàgina Web i/o atempti en qualsevol forma contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de la Pàgina Web o dels Continguts i serveis d’aquesta, serà considerada responsable per la seva actuació.

Exclusió de responsabilitat de Doria Tölle

Utilització incorrecta

Hem creat la Pàgina Web per a donar a conèixer els nostres serveis, però no podem controlar la seva utilització de forma diferent a la prevista en aquests Termes i Condicions d’Ús. Per tant, l’accés i ús correcte de la informació continguda en la Pàgina Web és responsabilitat de l’Usuari, no sent nosaltres responsables per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l’Usuari.

Continguts

Realitzarem els nostres millors esforços perquè, en la mesura que sigui possible, tots els Continguts de la Pàgina Web estiguin actualitzats i vigents; no obstant això, no assumim cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els Usuaris fora de l’àmbit merament informatiu que té la Pàgina Web. Així mateix, no podem controlar els Continguts que no hagin estat elaborats per nosaltres o per tercers complint el nostre encàrrec, per la qual cosa no respondrem en cap cas dels danys, Continguts i indisponibilitats tècniques que puguin causar-se per part de dites terceres. De conformitat amb l’anterior, en cap cas la Pàgina Web o els seus Continguts constitueixen ni substitueixen cap mena d’assessorament legal personalitzat per a l’Usuari.

Virus

Realitzarem, directament o a través dels nostres proveïdors tecnològics, els nostres millors esforços a aplicar les mesures oportunes al nostre abast per a intentar garantir a l’Usuari l’absència de virus, cucs, troians, spam o qualsevol altre element informàtic nociu en la seva Pàgina Web.

No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles, per la qual cosa no podem assegurar la total absència d’aquests elements indesitjables. En conseqüència, no serem responsable dels danys que els mateixos poguessin produir a l’Usuari.

Errors tecnològics

Hem posat els mitjans necessaris al nostre abast per a la continuïtat d’aquesta Pàgina Web i realitzarem els nostres millors esforços perquè la mateixa no sofreixi interrupcions, però no podem garantir l’absència d’errors tecnològics i la permanent disponibilitat de la Pàgina Web i els seus Continguts.

En conseqüència, no assumim cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa que no ens siguin imputables.

Llei aplicable i jurisdicció

La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquests Termes i Condicions d’Ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present Pàgina Web, serà l’espanyola. Sense perjudici dels drets que poguessin assistir-li a l’Usuari en la seva condició de consumidor o usuari, per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita a la Pàgina Web, nosaltres i l’Usuari acordem sotmetre’ns a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.