Claudio Doria, copresident del Fòrum Regional Europeu (ERF) de la International Bar Association (IBA), participa en el grup de treball col·laborador amb l’Institut Internacional per a la Unificació del Dret Privat (UNIDROIT), en la tasca de considerar com els principis dels seus contractes comercials internacionals es poden orientar als negocis legals.

El grup de treball ha recopilat un gran nombre de casos de diferents jurisdiccions que es poden utilitzar com a referència. A més de Claudio Doria, Álvaro Mateo, soci de Gómez Acebo & Pombo i responsable de comunicació del FER, i Àlex Llevat, soci de Roca Junyent i membre del Consell de la FED per a Espanya, també formen part del grup de treball en representació del Fòrum Europeu.

UNIDROIT va publicar per primera vegada els Principis el 1994 i des de llavors ha influït en les reformes del dret contractual en moltes jurisdiccions. Els Principis ara es publiquen a la seva edició de 2016.