Moda i luxe

Coneixement profund

Donada la nostra relació amb diverses companyies en aquests sectors durant molts anys, som conscients del ritme ràpid de la moda, el luxe i el retail, així com dels canvis estructurals que afronten. El nostre profund coneixement ens permet ajudar els nostres clients a maximitzar el valor dels seus actius, acompanyant-los en les diferents fases del seu negoci, en el seu creixement i expansió internacional.